RSS

Tag Archives: Jan Paweł II

JAN PAWEŁ II HISTORIA PAPIEŻA POLAKA

Posted on

FILM DVD JAN PAWEŁ II HISTORIA PAPIEŻA POLAKA

Animowana opowieść o młodości i niełatwej drodze do Watykanu pierwszego papieŜa Polaka. Film ukazuje Jego przedwojenne losy, przeŜycia związane z wojną i okupacją oraz nieprzejednaną postawę w okresie Polski Ludowej. Poznajcie bliżej postać Tego bohaterskiego, inteligentnego człowieka o wielkim poczuciu humoru i z sercem pełnym miłości i wspołczucia dla wszystkich ludzi.

Reklamy